หากสนใจบริการจะต้องทำการลงทะเบียน NDID อย่างไร?

ผู้ให้บริการลงทะเบียน NDID ปัจจุบันมี 13 หน่วยงาน เป็นธนาคารพาณิชย์และธนาคารภาครัฐ 11 ธนาคาร ผู้ให้บริการเทเลคอม 1 หน่วยงาน และผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) 1 หน่วยงาน ดังนี้

 

  

 

การลงทะเบียน NDID สามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ขึ้นกับผู้ให้บริการ รายละเอียดท่านสามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการที่ท่านใช้บริการ ได้แก่

แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ

  • เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ท่านเลือก
  • กดเลือกเมนูบริการ ‘NDID’
  • ระบบจะทำการตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูล และแนะนำขั้นตอนในการลงทะเบียน เช่น กรอก ข้อมูลเพิ่มเติม ถ่ายรูป และรับเงื่อนไขการใช้บริการระบบ เป็นต้น

เคาน์เตอร์ผู้ให้บริการ

  • ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารสาขาที่ให้บริการ
  • แจ้งความประสงค์ต่อพนักงานธนาคารว่าต้องการจะลงทะเบียน NDID พร้อมยื่นบัตรประชาชน
  • เจ้าหน้าที่ธนาคารจะแนะนำขั้นตอนในการลงทะเบียน เช่น กรอกข้อมูลลงในระบบ ถ่ายรูป รับเงื่อนไขการใช้บริการระบบ และ/หรือ เปิดใช้บริการ mobile banking ที่ผูกกับ NDID ของท่าน เป็นต้น

ATM /Kiosk ของผู้ให้บริการ

  • ไปที่ ATM/Kiosk ของผู้ให้บริการ
  • เลือกการยืนยันตัวตน
  • เสียบบัตรประชาชน และทำตามขั้นตอนในการลงทะเบียน เช่น รับเงื่อนไขการให้บริการระบบ ถ่ายรูปเปรียบเทียบใบหน้า เป็นต้น