รอบรู้ NDID

  • การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน NDID
  • คุณสมบัติและขั้นตอนการลงทะเบียน NDID
  • การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลด้วย DOPA Digital ID – ThaID Application ผ่าน NDID Platform
  • ตัวอย่างการทำธุรกรรมพร้อมลงนามเอกสาร (eKYC, eConsent, eSignature)
  • รู้ทัน!! วิธีป้องกันกลโกง “การพิสูจน์ยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID”
  • การเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านบริการ NDID เชื่อมั่นปลอดภัย 100%