ข่าวสารและกิจกรรม

 • 30 May 2024
  NDID เข้าร่วมงานนิทรรศการ “DGT2024 (Digital Governance Thailand 2024) : Digital Momentum for the Future” เพื่อคนดิจิทัล ที่ล้ำทั้งความคิดและนวัตกรรมใหม่
 • 7 March 2024
  NDID ต้อนรับ CEO The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) หารือการให้บริการนิติบุคคล
 • 1 February 2024
  NDID มุ่งมั่นก้าวสู่ “The Digital Well-being Data Exchange Platform for All” ในปีที่ 7
 • 26 January 2024
  The Global Economics Awards 2023 : Best Identity Verification And Authentication Platform
 • 12 January 2024
  NDID ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • 2 November 2023
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ร่วมปฏิวัติกระบวนการขอสินเชื่อบ้านครั้งใหญ่ รู้ผลแม่นยำ-รวดเร็วขึ้น 60%