1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถลงทะเบียน NDID กับผู้ให้บริการได้กี่แห่ง?

สามารถลงทะเบียนการใช้บริการ NDID กับผู้ให้บริการได้หลายแห่ง