หากได้ลงทะเบียนบริการ NDID กับผู้ให้บริการแล้ว ในการทำรายการครั้งถัดไป ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ ?

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ผู้ใช้บริการจะมีตัวตนกับผู้ให้บริการนั้นจนกว่าจะยกเลิกใช้บริการ แต่การใช้งานครั้งถัดไปจะต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อร้องขอทำธุรกรรม ซึ่งจะต้องแสดงสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (authenticator) เพื่อพิสูจน์ว่าเราคือคนนั้นจริง เช่น  PIN, Password และ ผลการเปรียบเทียบใบหน้า จึงจะสามารถทำธุรกรรมนั้นได้