หากประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนบริการ NDID ต้องทำอย่างไร

สามารถกดยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่ Mobile App > เมนูบริการ NDID ของแต่ละผู้ให้บริการ