จะใช้บริการ NDID ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและผ่านการพิสูจน์ตัวตนกับผู้ให้บริการโดยผู้ให้บริการจะทำการพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานที่กำหนดจากหน่วยงานกำกับธุรกิจ ได้แก่ การเสียบบัตรประชาชนและตรวจสอบสถานะบัตรกับกรมการปกครอง และมีการถ่ายภาพเปรียบใบหน้ารวมถึงการตรวจจับการมีชีวิต (Liveness detection) และผ่านการลงทะเบียนบริการ NDID เรียบร้อยแล้ว