รู้ทัน!! วิธีป้องกันกลโกง “การพิสูจน์ยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID”

วิธีป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อกลโกง “การพิสูจน์ยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID”