การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลด้วย DOPA Digital ID – ThaID Application ผ่าน NDID Platform

ในวันนี้ NDID พร้อมเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อยกระดับระบบงานต่อยอดการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก NDID RP ที่สนใจเพื่อรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID Platform เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ThaID ผ่าน NDID ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) สะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อนพร้อม Timestamp Log บน Blockchain

  • พิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน ThaID

  • ได้ข้อมูลลูกค้าตามที่ ThaID กำหนด

  • NDID เป็นผู้ประสานงานกับ ThaID ทั้งการนำส่งใบสมัคร และการทดสอบระบบ

  • RP ต้องได้รับอนุญาตให้ผู้ให้บริการ ThaID จากกรมการปกครอง

Customer Journey

1.กรอกข้อมูลเบื้องต้น

2.ยืนยันตัวตนที่

3.ดำเนินการต่อที่ RP App